Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή ημερήσιου τέλους θέσης λαϊκής αγοράς Δεσκάτης για το έτος 2023.