Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για μείωση του τέλους χρήσης πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020, λόγο του COVID 19.