Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορούν το ποσό των 1.615.000,00€, προκειμένου να εκτελεστεί το έργο με τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών της ΔΕ Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης» από το αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».