Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των συντελεστών για τα τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού του έτους 2022