Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου για το έτος 2022