Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων για το έτος 2016