Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2022