Εισήγηση για κανονιστική πράξη χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε Κ.Υ.Ε. του Δήμου Δεσκάτης.