ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015