Υποβολή πρότασης του Δήμου Δεσκάτης σε Πρόγραμμα LEADER με Κωδικό με Κωδικό 19.2.4.4. και τίτλο « Ολοκληρωμένη προβολή του εθίμου της ανδρομάνας ( διοργάνωση εκδήλωσης, λεύκωμα, μνημείο ) » ενδεικτικού κόστους 40.000,00 €