Υποβολή πρότασης του Δήμου Δεσκάτης σε Πρόγραμμα LEADER με Κωδικό 19. 2.4.3 και τίτλο « Περίφραξη γύρω από το φράγμα ύδρευσης και δημιουργία χώρων αναψυχής στη Δ.Κ.Δεσκάτης » ενδεικτικού κόστους 308.000,00 €