Υποβολή πρότασης του Δήμου Δεσκάτης σε Πρόγραμμα LEADER με Κωδικό 19.2.4.3. και τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» ενδεικτικού κόστους 197.500,00 €