Υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με τίτλο: «Κατασκευή γέφυρας στη θέση Σιούτσα του Τ.Κ. Κατάκαλης του Δήμου Δεσκάτης».