Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Δεσκάτης από το ΥΠΕΣ στα πλαίσια της Πρόσκλησης 31630/28-6-2018 για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017.