Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας (Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις)»του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» .