Υποβολή αιτήματος στη Δ/νση Δασών Ν. Γρεβενών για χορήγηση έγκρισης άδειας επέμβασης προκειμένου να κατασκευαστούν υδρογεωτρήσεις στην Κοινότητα Παλιουριάς και Κοινότητα Άνοιξης