ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ