ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΥ3709 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ