ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ 115175, ΜΕ 34924, ΜΕ 34923, ΜΕ 95530 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ