ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΙ 1051 ΚΑΙ ΚΗΥ 3741 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ