ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΙ 1026, ΚΗΙ1054 ΚΑΙ ΜΕ 115163 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ