ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΤΗΝ “ΚΤΗΜΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε.” ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑLPHA BANK A.E. ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ