ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2017-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017