ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 έως ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017