ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -ΙΟΥΝΙΟΣ 2017