Υπαγωγή στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.