Μεταφορά θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς ( Σάντοβο )