Όροι δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στο Τ.Κ. Δασοχωρίου