Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(ηλεκτρολογικό υλικό)-ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 148/2019 – ΛΑΜΤΗΡΕΣ LED 2019