Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ)-ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ