Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ)-ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΤΙΤΣΑ ΣΤΙΣ 28/10/2020