Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ)-ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ ΣΤΙΣ 19/12/2020-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ