Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Δεσκάτης-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ