Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Δεσκάτης 2021