Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Χρώματα)-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ COVID-19 (6.725,40) & TAKTIKA (1.430,08)