Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους δημότες για την κάλυψη δαπανών εξόδων νοσηλείας