ΕΞΟΦΛΗΣΗ 6ου Λογ/σμου του έργου “Ανάπλαση περιβαλλοντα χωρου αγιου Αθανασίου