ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Τ.Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΚΟΥΦΑ ΞΥΛΟΓΕΦΥΡΟ)