ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”