ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΟΠ