ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΠΟΣΟΎ 600,00€ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ 3ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ “ΡΑΛΙ ΟΛΥΜΠΟΥ”