ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ”