ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Κ.Α. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΗ”