ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΙΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΠΟΣΟΥ 3.353,16€ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ