ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “ΜΟΥΣΙΚΗΣ”ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΠΙΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ