Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση “Μουσταφάς” της Τ.Κ. Καρπερού