Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Δασοχωρίου