ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 291,51€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ