ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΚΑΤΖΕΛΗ ΗΛΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ