ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “LA FARM”